Courts, Judicial plots   in Kazan, address, phones, websites, location maps Kazan
   •   Notaries  •  Police offices  •   Police stations  •   Traffic police  •   Prosecutors  •   Courts  •   Bailiffs  •   Prisons, colonies  •   Lawyers  •  


Main

Notary offices
Police offices
Police stations
Traffic police offices
Prosecutors offices
Courts, Judicial plots
Bailiffs
Prisons, colonies
Lawyer consulting

Courts, Judicial plots: Aviastroitelny district - Kirovsky district - Moskovsky district - Novosavinovsky district - Privolzhsky district - Sovetsky district - Vakhitovsky district -
Courts, Judicial plots in Tatarstan: Naberezhnye Chelny - Nizhnekamsk - Alymetyevsk


SamaraIzhevskNizhniy Novgorod


Kazan weather
Weather  in KazanWeather  in Kazan

Courts, Judicial plots in Kazan


Courts, Judicial plots:
Arbitrazhnyy sud Respubliki Tatarstan   address: 4 2 0 1 0 7, Kazan`, Novo-Pesochnaya ul, d. 40 .

Aviastroitelynyy rayonnyy sud g. Kazani   address: 4 2 0 1 2 7, Kazan`, ul Chaykovskogo, d. 19 .

Kazanskiy garnizonnyy voennyy sud   address: 4 2 0 1 1 1, Kazan`, ul Dzerzhinskogo, d. 17 .

Kirovskiy rayonnyy sud g. Kazani   address: 4 2 0 0 3 2, Kazan`, Shosseynaya ul, d. 3 .

Konstitucionnyy sud Respubliki Tatarstan   address: 4 2 0 0 6 0, Kazan`, ul Pushkina, d. 66/33 .

Moskovskiy rayonnyy sud g. Kazani   address: 4 2 0 0 3 9, Kazan`, ul Vorovskogo, d. 23 .

Novo-Savinovskiy rayonnyy sud g. Kazani   address: 4 2 0 0 9 4, Kazan`, ul Korolenko, d. 105 .

PERVYY ARBITRAZhNYY TRETEYSKIY SUD   address: 4 2 0 1 1 1, Kazan`, ul Rakhmatullina, d. 5 .

Privolzhskiy rayonnyy sud g. Kazani   address: 4 2 0 1 0 1, Kazan`, ul Khusaina Mavlyutova, d. 50 .

Sovetskiy rayonnyy sud g. Kazani   address: 4 2 0 0 2 9, Kazan`, ul Aleksandra Popova, d. 4-a .

Sovetskiy rayonnyy sud g. Kazani   address: 4 2 0 0 2 9, Kazan`, ul Zarya, d. 24 .

Sudebnyy uchastok 1 po Aviastroitelynomu sudebnomu rayonu g.Kazani   address: 4 2 0 0 3 7, Kazan`, ul Aydarova, d. 7 .

Sudebnyy uchastok 1 po Kirovskomu sudebnomu rayonu g.Kazani   address: 4 2 0 0 3 2, Kazan`, Yagodinskaya ul, d. 35 .

Sudebnyy uchastok 1 po Moskovskomu sudebnomu rayonu g.Kazani   address: Kazan`, ul Kulakhmetova, d. 25/1 .

Sudebnyy uchastok 1 po Novo-Savinovskomu sudebnomu rayonu g.Kazani   address: 4 2 2 5 4 2, Kazan`, Oktyabryskaya ul, d. 1 .

Sudebnyy uchastok 1 po Privolzhskomu sudebnomu rayonu g.Kazani   address: 4 2 0 0 5 4, Kazan`, Avangardnaya ul, d. 143 .


Sudebnyy uchastok 1 po Sovetskomu sudebnomu rayonu g.Kazani   address: 4 2 0 0 6 1, Kazan`, ul Kosmonavtov, d. 11 .

Sudebnyy uchastok 1 po Vakhitovskomu sudebnomu rayonu g.Kazani   address: 4 2 0 0 4 9, Kazan`, Agronomicheskaya ul, d. 76 .

Sudebnyy uchastok 10 po Novo-Savinovskomu sudebnomu rayonu g.Kazani   address: 4 2 0 0 9 5, Kazan`, ul Marshala Chuykova, d. 53 .

Sudebnyy uchastok 10 po Privolzhskomu sudebnomu rayonu g.Kazani   address: 4 2 0 1 4 1, Kazan`, ul Komissara Gabisheva, d. 35 .

Sudebnyy uchastok 10 po Sovetskomu sudebnomu rayonu g.Kazani   address: 4 2 0 0 8 7, Kazan`, ul Latyshskikh Strelkov, d. 25-a .

Sudebnyy uchastok 11 po Novo-Savinovskomu sudebnomu rayonu g.Kazani   address: 4 2 0 1 3 2, Kazan`, ul Adoratskogo, d. 29-a .

Sudebnyy uchastok 11 po Privolzhskomu sudebnomu rayonu g.Kazani   address: 4 2 0 1 4 1, Kazan`, ul Komissara Gabisheva, d. 35 .

Sudebnyy uchastok 11 po Sovetskomu sudebnomu rayonu g.Kazani   address: 4 2 0 0 6 1, Kazan`, ul Kosmonavtov, d. 59-a .

Sudebnyy uchastok 12 po Sovetskomu sudebnomu rayonu g.Kazani   address: 4 2 0 0 6 1, Kazan`, ul Kosmonavtov, d. 59-a .

Sudebnyy uchastok 2 po Aviastroitelynomu sudebnomu rayonu g.Kazani   address: 4 2 0 0 0 0, Kazan`, ul Aydarova, d. 7 .

Sudebnyy uchastok 2 po Kirovskomu sudebnomu rayonu g.Kazani   address: 4 2 0 0 3 2, Kazan`, Yagodinskaya ul, d. 35 .

Sudebnyy uchastok 2 po Moskovskomu sudebnomu rayonu g.Kazani   address: 4 2 0 0 3 4, Kazan`, ul Dekabristov, d. 131 .

Sudebnyy uchastok 2 po Novo-Savinovskomu sudebnomu rayonu g.Kazani   address: 4 2 0 1 3 6, Kazan`, ul Marshala Chuykova, d. 27 .

Sudebnyy uchastok 2 po Privolzhskomu sudebnomu rayonu g.Kazani   address: 4 2 0 0 5 4, Kazan`, Avangardnaya ul, d. 143 .

Sudebnyy uchastok 2 po Sovetskomu sudebnomu rayonu g.Kazani   address: 4 2 0 0 6 1, Kazan`, ul Kosmonavtov, d. 59-a .


Sudebnyy uchastok 2 po Vakhitovskomu sudebnomu rayonu g.Kazani   address: 4 2 0 1 1 1, Kazan`, ul Korotchenko, d. 2 .

Sudebnyy uchastok 3 po Aviastroitelynomu sudebnomu rayonu g.Kazani   address: 4 2 0 0 0 0, Kazan`, Socialisticheskaya ul, d. 7 .

Sudebnyy uchastok 3 po Kirovskomu sudebnomu rayonu g.Kazani   address: 4 2 0 0 3 2, Kazan`, Yagodinskaya ul, d. 35 .

Sudebnyy uchastok 3 po Moskovskomu sudebnomu rayonu g.Kazani   address: 4 2 0 0 3 4, Kazan`, ul Dekabristov, d. 131 .

Sudebnyy uchastok 3 po Novo-Savinovskomu sudebnomu rayonu g.Kazani   address: 4 2 0 1 3 3, Kazan`, ul Adoratskogo, d. 12, 2 floor .

Sudebnyy uchastok 3 po Privolzhskomu sudebnomu rayonu g.Kazani   address: 4 2 0 0 5 4, Kazan`, Avangardnaya ul, d. 143 .

Sudebnyy uchastok 3 po Sovetskomu sudebnomu rayonu g.Kazani   address: 4 2 0 0 7 5, Kazan`, Glavnaya ul, d. 48 .

Sudebnyy uchastok 3 po Vakhitovskomu sudebnomu rayonu g.Kazani   address: 4 2 0 1 1 1, Kazan`, ul Korotchenko, d. 2 .

Sudebnyy uchastok 4 po Aviastroitelynomu sudebnomu rayonu g.Kazani   address: 4 2 0 0 0 0, Kazan`, ul Aydarova, d. 7 .

Sudebnyy uchastok 4 po Kirovskomu sudebnomu rayonu g.Kazani   address: 4 2 0 0 3 2, Kazan`, Yagodinskaya ul, d. 35 .

Sudebnyy uchastok 4 po Moskovskomu sudebnomu rayonu g.Kazani   address: 4 2 0 0 9 1, Kazan`, ul Khimikov, d. 49 .

Sudebnyy uchastok 4 po Novo-Savinovskomu sudebnomu rayonu g.Kazani   address: 4 2 0 0 0 0, Kazan`, ul Adoratskogo, d. 12 .

Sudebnyy uchastok 4 po Privolzhskomu sudebnomu rayonu g.Kazani   address: 4 2 0 0 5 4, Kazan`, Avangardnaya ul, d. 143 .

Sudebnyy uchastok 4 po Sovetskomu sudebnomu rayonu g.Kazani   address: 4 2 0 0 7 5, Kazan`, Glavnaya ul, d. 48 .

Sudebnyy uchastok 4 po Vakhitovskomu sudebnomu rayonu g.Kazani   address: 4 2 0 1 1 1, Kazan`, ul Korotchenko, d. 2 .

Sudebnyy uchastok 5 po Aviastroitelynomu sudebnomu rayonu g.Kazani   address: 4 2 0 0 0 0, Kazan`, Socialisticheskaya ul, d. 7 .

Sudebnyy uchastok 5 po Kirovskomu sudebnomu rayonu g.Kazani   address: 4 2 0 0 3 2, Kazan`, Yagodinskaya ul, d. 35 .

Sudebnyy uchastok 5 po Moskovskomu sudebnomu rayonu g.Kazani   address: 4 2 0 0 3 9, Kazan`, ul Gagarina, d. 103 .

Sudebnyy uchastok 5 po Novo-Savinovskomu sudebnomu rayonu g.Kazani   address: 4 2 0 0 4 4, Kazan`, pr. Ibragimova, d. 37 .

Sudebnyy uchastok 5 po Privolzhskomu sudebnomu rayonu g.Kazani   address: 4 2 0 0 5 4, Kazan`, Avangardnaya ul, d. 143 .

Sudebnyy uchastok 5 po Sovetskomu sudebnomu rayonu g.Kazani   address: 4 2 0 0 6 1, Kazan`, ul Kosmonavtov, d. 59-a .

Sudebnyy uchastok 5 po Vakhitovskomu sudebnomu rayonu g.Kazani   address: 4 2 0 0 4 9, Kazan`, Agronomicheskaya ul, d. 76 .

Sudebnyy uchastok 6 po Moskovskomu sudebnomu rayonu g.Kazani   address: 4 2 0 0 9 1, Kazan`, ul Khimikov, d. 49 .

Sudebnyy uchastok 6 po Novo-Savinovskomu sudebnomu rayonu g.Kazani   address: 4 2 0 0 0 0, Kazan`, ul Marshala Chuykova, d. 27 .

Sudebnyy uchastok 6 po Privolzhskomu sudebnomu rayonu g.Kazani   address: 4 2 0 0 5 4, Kazan`, Avangardnaya ul, d. 143 .

Sudebnyy uchastok 6 po Sovetskomu sudebnomu rayonu g.Kazani   address: 4 2 0 0 6 1, Kazan`, ul Kosmonavtov, d. 11 .

Sudebnyy uchastok 6 po Vakhitovskomu sudebnomu rayonu g.Kazani   address: 4 2 0 0 4 9, Kazan`, Agronomicheskaya ul, d. 76 .

Sudebnyy uchastok 7 po Moskovskomu sudebnomu rayonu g.Kazani   address: 4 2 0 0 9 1, Kazan`, ul Khimikov, d. 49 .

Sudebnyy uchastok 7 po Novo-Savinovskomu sudebnomu rayonu g.Kazani   address: 4 2 0 1 3 2, Kazan`, ul Marshala Chuykova, d. 53 .

Sudebnyy uchastok 7 po Privolzhskomu sudebnomu rayonu g.Kazani   address: 4 2 0 1 4 1, Kazan`, ul Komissara Gabisheva, d. 35 .

Sudebnyy uchastok 7 po Sovetskomu sudebnomu rayonu g.Kazani   address: 4 2 0 0 6 1, Kazan`, ul Kosmonavtov, d. 59-a .

Sudebnyy uchastok 7 po Vakhitovskomu sudebnomu rayonu g.Kazani   address: 4 2 0 1 1 1, Kazan`, ul Korotchenko, d. 2 .

Sudebnyy uchastok 8 po Moskovskomu sudebnomu rayonu g.Kazani   address: 4 2 0 0 9 1, Kazan`, ul Khimikov, d. 49 .

Sudebnyy uchastok 8 po Novo-Savinovskomu sudebnomu rayonu g.Kazani   address: 4 2 0 0 0 0, Kazan`, ul Adoratskogo, d. 12 .

Sudebnyy uchastok 8 po Privolzhskomu sudebnomu rayonu g.Kazani   address: 4 2 0 1 4 1, Kazan`, ul Komissara Gabisheva, d. 35 .

Sudebnyy uchastok 8 po Sovetskomu sudebnomu rayonu g.Kazani   address: 4 2 0 0 8 7, Kazan`, ul Latyshskikh Strelkov, d. 25-a .

Sudebnyy uchastok 8 po Vakhitovskomu sudebnomu rayonu g.Kazani   address: 4 2 0 0 4 9, Kazan`, Agronomicheskaya ul, d. 76 .

Sudebnyy uchastok 9 po Novo-Savinovskomu sudebnomu rayonu g.Kazani   address: 4 2 0 0 0 0, Kazan`, ul Adoratskogo, d. 12 .

Sudebnyy uchastok 9 po Privolzhskomu sudebnomu rayonu g.Kazani   address: 4 2 0 1 4 1, Kazan`, ul Komissara Gabisheva, d. 35 .

Sudebnyy uchastok 9 po Sovetskomu sudebnomu rayonu g.Kazani   address: 4 2 0 0 6 1, Kazan`, ul Kosmonavtov, d. 59-a .

TRETEYSKIY SUD POVOLZhSKOGO OKRUGA   address: 4 2 0 0 7 3, Kazan`, Gvardeyskaya ul, d. 46-v, cokolynyy floor .

TRETEYSKIY SUD pri MEZhDUNARODNOM CENTRE UREGULIROVANIYa NEPRAVITELYSTVENNYKh SPOROV   address: 4 2 0 0 2 9, Kazan`, Sibirskiy trakt, d. 34, korp. 12 .

Vakhitovskiy rayonnyy sud g. Kazani   address: 4 2 0 0 4 3, Kazan`, ul Lesgafta, d. 33 .

Verkhovnyy Cud Respubliki Tatarstan   address: 4 2 0 1 1 1, Kazan`, ul Pushkina, d. 72/2 .

_ Courts, Judicial plots in Kazan, address, phones, websites, location maps
* Используя данный сайт Вы подтверждаете свое согласие на обработку персональных данных, согласно с действующим законодательством РФ, в частности, ФЗ «О персональных данных».